Dato for udgivelse
28 Jun 2012 10:10
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-105905
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af interimsundersøgelsen af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af furfuraldehyd med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af disse foranstaltninger.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 541/2012 offentliggjort i EU-tidende L 165 af 26. juni 2012 afsluttet interimsundersøgelsen af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af furfuraldehyd (toldtariffens pos. 2932 12 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om ophævelse af disse foranstaltninger.

For så vidt angår afslutning af interimsundersøgelse og ophævelse af foranstaltninger henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 541/2012.

Forordningen trådte i kraft den 27. juni 2012.