åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bogføring og regnskab på området for punktafgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Regnskab for vare-, forsikrings- og miljøafgifter (A.B.3.5.1)  
  • Regnskab for afgift af energi (A.B.3.5.2)
  • Regnskab for afgift af spil (A.B.3.5.3).