åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bogføring og regnskab af hensyn til opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende fysiske personer og for juridiske personer (selskaber mv.).

Afsnittet indeholder:

  • Definition af mindre og større virksomheder (A.B.3.2.1.1)
  • Mindre virksomheders selvangivelse og regnskab (A.B.3.2.1.2)
  • Større virksomheders regnskab (A.B.3.2.1.3)
  • Oplysninger om deltagerbeskattet virksomhed (A.B.3.2.1.4)
  • Oplysninger til beskatning efter VLS afsnit I og II (A.B.3.2.1.5)
  • Afstemning mellem regnskab, indberetninger og moms (A.B.3.2.1.6)
  • Hensættelser til konsolidering af fondskapital (A.B.3.2.1.7)
  • Oplysninger til brug for skyggesambeskatning (A.B.3.2.1.8).