åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem har bogføringspligt (A.B.3.1.1)
  • Hvordan skal der bogføres (A.B.3.1.2)
  • Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale (A.B.3.1.3)
  • Bogføringslov i forhold til regnskab efter skattelovgivning (A.B.3.1.4).