Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift efter metode 1, 2 og 3.

Opgørelse af lønsumsafgiften efter metode 1, 2 og 3 er beskrevet i afsnit D.B.4.3, D.B.4.4 og D.B.4.5.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelsespligt
  • Opgørelsesperiode
  • Angivelsesfrist
  • Betalingsfrist

Angivelsespligt

Virksomheder skal angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse efter udløbet af hver opgørelsesperiode. Se LAL § 6, stk. 3.

Opgørelsesperiode

Opgørelsesperioden er kvartalet, hvis lønsumsafgiften er opgjort efter metode 1 og 3.

Opgørelsesperioden er kalendermåneden, hvis afgiften er opgjort efter metode 2. Se LAL § 6, stk. 1-2 og OPKL § 2, stk. 1.

Angivelsesfrist

Angivelsen af lønsumsafgift skal indgives til SKAT senest den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden. Se OPKL § 2, stk. 2.

Hvis den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag. Se OPKL § 2, stk. 3.

Betalingsfrist

Lønsumsafgift forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Se OPKL § 2, stk. 4.

Betalingen sker via skattekontoen. Reglerne for skattekontoen er beskrevet i afsnit A.B.4.5.