Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår virksomheder, som skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget på grundlag af lønsummen +/- over-/underskud (metode 4), skal opgøre lønsumsafgiften og betale den.

Afsnittet indeholder: