Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle krav til angivelse og betaling af lønsumsafgift (A.B.4.3.1)
  • Opgørelsesperiode LAL § 6 a, b og c efter metode 4 (A.B.4.3.2)
  • Angivelse og betaling af lønsumsafgift efter metode 1, 2 og 3 (A.B.4.3.3)
  • Angivelse ved blandede afgiftspligtige aktiviteter (A.B.4.3.4)
  • Angivelse og betaling ved lejlighedsvis registrering (A.B.4.3.5)
  • Angivelse og betaling, hvis et dødsbo udsteder proklama (A.B.4.3.6)