åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle krav til angivelse og betaling af lønsumsafgift (A.B.4.3.1)
  • Opgørelsesperiode LAL § 6 a, b og c efter metode 4 (A.B.4.3.2)
  • Angivelse og betaling af lønsumsafgift efter metode 1, 2 og 3 (A.B.4.3.3)
  • Angivelse ved blandede afgiftspligtige aktiviteter (A.B.4.3.4)
  • Angivelse og betaling ved lejlighedsvis registrering (A.B.4.3.5)
  • Angivelse og betaling, hvis et dødsbo udsteder proklama (A.B.4.3.6)