åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidrag

Afsnittet indeholder:

  • Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag (A.B.4.1.1)

  • Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv. (A.B.4.1.2)

  • Digital betaling og betingelser for fradrag (A.B.4.1.3)

  • Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskat (A.B.4.1.4)