åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.2 Registreringspligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om registreringspligter.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter (A.B.2.1)
  • Registrering for A-skat og AM-bidrag (A.B.2.2)
  • Registrering for moms (A.B.2.3)
  • Registrering for lønsumsafgift (A.B.2.4)
  • Registrering for punktafgifter (A.B.2.5)
  • Registrering for told (A.B.2.6)