Indhold

Dette afsnit handler om proceduren for skattepligtige fysiske personer, når der skal opgøres indkomst mv. og på dette grundlag beregnes en slutskat for det foregående indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse (A.B.1.1.2.1)
  • Fysiske personer, der skal selvangive for at modtage en årsopgørelse (A.B.1.1.2.2).