åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.1 Selvangivelses- og oplysningspligter for skattepligtige" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om skattepligtiges selvangivelses- og oplysningspligter.

Afsnittet indeholder:

  • Selvangivelsespligten (A.B.1.1.1)
  • Proceduren ved selvangivelse og årsopgørelse for fysiske personer (A.B.1.1.2)
  • Selvangivelsens indhold (A.B.1.1.3)
  • Selvangivelsesfrister (A.B.1.1.4.)
  • Selvangivelsens bindende virkning (A.B.1.1.5)
  • Oplysninger og specifikationer (A.B.1.1.6)
  • Virksomhedsskatteloven (A.B.1.1.7)
  • Ophør af skattepligt (A.B.1.1.8)
  • Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg (A.B.1.1.9).