Reglerne om kontrol, efterbetalinger og straffebestemmelser og klagevejledning gælder også for virksomheder, der har fået udbetalt godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift.

Se også