Regel

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift udbetales til virksomheden, hvis godtgørelsen overstiger det beløb, som virksomheden skal betale i øvrige skatter og afgifter.

Lovgrundlag

Reglerne for virksomheders negative skatte- og afgiftstilsvar fremgår af OPKL § 12, stk. 1.

Der er fastsat regler i stk. 6 i henholdsvis ELAL § 11a, GASAL § 12, KULAL § 9 og MINAL § 12 vedrørende virksomheders regulering af det tilbagebetalingsberettigede beløb som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms.