Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af godtgørelsesberettigede energiafgifter og CO2-afgift.

Afsnittet indeholder: