åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om fordeling og måling af energiforbrug.

Afsnittet indeholder:

Desuden fremgår afgørelser mv. på området af to oversigter.