åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.6.10.8 Satser ved nedsættelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om satsen for reduceret godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med overskudsvarme. Nedsættelsen af godtgørelsen betegnes overskudsvarmeafgift.

Der gælder kun én afgiftssats pr. GJ for afgiftspligtig overskudsvarme. Der gælder dog særlige regler for overskudsvarme, som er baseret på afgiftspligtig biogas mv. Disse regler om biogas mv. er beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.2.3.

Overskudsvarmeafgiften for► 2024 ◄udgør ►28,2 kr. pr. GJ◄ afgiftspligtig overskudsvarme.

Satsen fremgår af Skatteministeriets hjemmeside.

Satsen er reguleret efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a. Overskudsvarmeafgiften udgør 24,5 kr. pr. GJ i 2015-niveau.