Formål

Formålet med reglerne for godtgørelse af CO2-afgift for kvoteomfattede virksomheder er at hindre en dobbeltregulering af de kvoteomfattede virksomheder ved både kvoter og CO2-afgift på brændsler til produktion. Samtidig medvirker forslaget til at reducere afgiftens påvirkning af konkurrenceevnen hos momsregistrerede virksomheder med energiintensive processer.

Formål

Reglerne for godtgørelse af CO2-afgift for varme og afgiftspligtige brændsler, der anvendes i momsregistrerede virksomheder med tilladelse til udledning af CO2, fremgår af CO2AL § 9 a.

Tilladelse til udledning af CO2 gives af klima-, energi- og bygningsministeren (Energistyrelsen).

Tilladelse til udledning af CO2 gives til energirelaterede aktiviteter nævnt i CO2-kvoteloven.