Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af CO2-afgift ved forbrug af afgiftspligtige brændsler.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag
  • Sondring mellem let og tung proces.

Se også

Se også afsnit E.A.4.5 Kuldioxid.

Regel og lovgrundlag

Udgangspunktet er, at der ikke ydes godtgørelse af CO2-afgift. Se CO2AL § 9, stk. 1.

Til hovedreglen er der dog en række modifikationer:

  • Kvoteomfattede virksomheder kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift af brændselsforbrug herunder varme til procesformål. Se CO2AL § 9 a.
  • Momsregistrerede virksomheder kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift af kvoteomfattede varmeleverancer til procesformål. Se CO2AL § 9 b.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder med processer, der er omfattet af proceslisten, kan eventuelt opnå et bundfradrag i CO2-afgiften af brændselsforbrug til procesformål. Se CO2AL § 9 c.

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffet. Samtidig er elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften.

Sondring mellem let og tung proces

Efter Lov nr. 528 af 17/06 2008, Lov nr. 527 af 12/06 2009 og Lov nr. 1384 af 21/12 2009, hvor den sidste trådte i kraft den 1. januar 2010, har sondringen mellem let og tung proces ved forbrug af afgiftspligtige brændsler mistet sin betydning.

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 har sondringen mellem let og tung proces for elektricitet pr. 1. januar 2014 mistet sin betydning.

Fremover har sondringen kun betydning i forbindelse med opgørelse af et bundfradrag i betaling af CO2-afgift samt ved kvalifikation af mineralogiske processer mv.

Se også

  • E.A.4.6.5 om bundfradrag i betaling af CO2-afgift
  • E.A.4.6.6 om mineralogiske processer mv.