åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.6.10 Overskudsvarme" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om reduceret godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med overskudsvarme. Reduktionen i godtgørelsen betegnes overskudsvarmeafgift.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Ved lov nr. 329 af 28 marts 2023 er der fra 1. april 2023 genindført hjemmel i mineralolieafgiftsloven til at opkræve afgift af overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke MINAL § 9, stk. 11 finder anvendelse.

Skattestyrelsen har udsendt styresignal SKM2023.275.SKTST om tilbagebetaling og skønsmæssig opgørelse af overskudsvarmeafgift for raffinaderier efter mineralolieafgiftsloven.

Styresignalet vedrører perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2023. For denne periode var der ikke hjemmel i mineralolieafgiftsloven til at opkræve afgift af overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke MINAL § 9, stk. 11 finder anvendelse. For så vidt angår denne periode indeholder styresignalet en korrektion af afsnit E.A.4.6.10 om overskudsvarme i tidligere udgaver af Den juridiske vejledning. Styresignalet vedrører ikke perioden, som dækkes af nærværende version af Den juridiske vejledning. Se også E.A.4.6.10.3 om styresignalet.

Bemærk 

Ved lov nr. 138 af 25. februar 2020 og lov nr. 2606 af 28. december 2021 er der sket omfattende ændringer i reglerne om overskudsvarmeafgift.

Visse ændringer som følge af ovennævnte lov nr. 138 af 25. februar 2020 er sat i kraft ved BEK nr. 2099 af 22. november 2021.

Der gælder særlige regler for overskudsvarme, som er baseret på afgiftspligtig biogas mv. Disse regler om biogas mv. er beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.2.3 Godtgørelse af afgiften på biogas mv.

F

Visse dele af lov nr. 138 af 25. februar 2020 og lov nr. 2606 af 28. december 2021 er ikke sat i kraft.

Nye regler om overskudsvarmeafgift, som endnu ikke er trådt i kraft, er ikke beskrevet i denne udgave af Den juridiske vejledning.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er overskudsvarmeafgiften i elafgiftsloven bortfaldet.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.11.2.3 Godtgørelse af afgiften på biogas mv.

Se også afsnit om E.A.4.6.10.1 Regel og grundlag.

Se også afsnit E.A.4.6.13.7 Efterregulering af energiafgifter.