åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.6.7 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for momsregistrerede virksomheder inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv.

Afsnittet indeholder:

Jordbrug, gartneri og skovbrug mv. anvendes som samlebetegnelse for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.

Bemærk

For så vidt angår jordbrug, gartneri og skovbrug mv. er det ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 fastsat, at den hidtidige procentvise energiafgift (afgift efter godtgørelse) efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven ændres til et afgiftsbeløb pr. GJ fra 2025. Fra og med den 1. januar 2025 nedsættes godtgørelsen således med 7,1 kr. pr. GJ (2015-niveau). Virksomhederne kan vælge, at godtgørelsen for motorbrændstof i gasafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 7,1 kr. pr. GJ (2015-niveau) delt med afgiftssatsen for dieselækvivalenter i MINAL § 1,  stk. 8, 2. pkt. Virksomhederne kan endvidere vælge, at godtgørelsen for anden afgiftspligtig energi efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 7,1 kr. pr. GJ (2015-niveau) delt med afgiftssatsen efter elpatronordningen ganget med 1 over 1,2. Afgiftssatsen efter elpatronordningen i de enkelte afgiftslove fremgår af henholdsvis GASAL § 8, stk. 4, 2. pkt., KULAL § 7, stk. 3, 2. pkt. og MINAL § 9, stk. 4, 2. pkt. Satserne indekseres efter MINAL § 32 a.

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Der er ingen afgrænsning af jordbrug, gartneri og skovbrug m.v. eller særlige regler herom i elafgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.8 om tilskud til dækning af energispareafgift mv.