Indhold

Dette afsnit handler om virksomheder, der ikke er omfattet af CO2-kvoteloven, men som er berettigede til godtgørelse af afgifter af brændsler i form af et fast bundfradrag i betalingen af CO2-afgift.

Grundlaget for beregning af bundfradraget er virksomhedernes gennemsnitlige forbrug af brændsler til procesformål, der er omfattet af proceslisten enten i årene 2003 - 2007 eller i året 2007.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også Nyhedsbrev af 22/12 2009 om CO2-afgift - bundfradrag for ikke-kvoteomfattede virksomheder, kvoteomfattet varmeproduktion, EU's minimumsafgifter.