åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af energiafgifter ved forbrug af varme og brændsler anvendt som procesenergi.

Der gælder samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces i elafgiftsloven. Sondringen mellem proces og rumvarme m.v.er ophævet i elafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Dette afsnit handler kun om godtgørelse af afgifter ved forbrug af varme og brændsler anvendt som procesenergi, der ikke er omfattet af godtgørelsesreglerne i afsnit: