Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af energiafgifter ved forbrug af varme og brændsler anvendt som procesenergi.

Der gælder samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces i elafgiftsloven. Sondringen mellem proces og rumvarme m.v.er ophævet i elafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Dette afsnit handler kun om godtgørelse af afgifter ved forbrug af varme og brændsler anvendt som procesenergi, der ikke er omfattet af godtgørelsesreglerne i afsnit: