åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.6.3 Energiprodukter og elektricitet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om energiprodukter og energiafgifter, der er omfattet af elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag for opkrævning af afgifter (E.A.4.6.3.1)
  • Godtgørelse af afgift af elektricitet (E.A.4.6.3.2)
  • Godtgørelse af afgift af brændsler (E.A.4.6.3.3).