Indhold

Dette afsnit handler om energiprodukter og energiafgifter, der er omfattet af elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag for opkrævning af afgifter (E.A.4.6.3.1)
  • Godtgørelse af afgift af elektricitet (E.A.4.6.3.2)
  • Godtgørelse af afgift af brændsler (E.A.4.6.3.3).