Indhold

Dette afsnit handler om den historiske baggrund for den gældende lovgivning om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift siden 1996.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund, formål og historik (E.A.4.6.2.1)
  • Godtgørelsessatser fra 1996 til 2007 (E.A.4.6.2.2)
  • Godtgørelsessatser for 2008 og 2009 (E.A.4.6.2.3)
  • Oversigt over lovændringer med ikrafttrædelse efter 1. januar 1996 (E.A.4.6.2.4).