Indhold

Dette afsnit indeholder en generel beskrivelse af reglerne for momsregistrerede virksomheders adgang til godtgørelse af energiafgifter (afgift ved forbrug af elektricitet, gas, kul og mineralolie) og CO2-afgift af kul, olie og gas.

Afsnittet indeholder: