Indhold

Afsnittet handler om personers og virksomheders hæftelse for særlige kravtyper, der er fastlagt i en lov.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om lovregulering af hæftelsen (G.A.3.3.7.1)
 • Hæftelse for A-skat og AM-bidrag (G.A.3.3.7.2)
 • Hæftelse for lønsumsafgift (G.A.3.3.7.3)
 • Hæftelse for boligstøtte og boliglån (G.A.3.3.7.4)
 • Hæftelse for daginstitutionskrav (G.A.3.3.7.5)
 • Hæftelse for parkeringsafgifter (G.A.3.3.7.6)
 • Hæftelse for ledelsen ved registreringsinddragelse eller -nægtelse (G.A.3.3.7.7)
 • Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel (G.A.3.3.7.8)
 • Hæftelse for unddraget skat og moms for private aftagere af ydelser (G.A.3.3.7.9)
 • Hæftelse for bo- og arveafgifter (G.A.3.3.7.10)
 • Hæftelse ved sambeskatning (G.A.3.3.7.11)