åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.A.3.3.7 Lovreguleret hæftelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om personers og virksomheders hæftelse for særlige kravtyper, der er fastlagt i en lov.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om lovregulering af hæftelsen (G.A.3.3.7.1)
 • Hæftelse for A-skat og AM-bidrag (G.A.3.3.7.2)
 • Hæftelse for lønsumsafgift (G.A.3.3.7.3)
 • Hæftelse for boligstøtte og boliglån (G.A.3.3.7.4)
 • Hæftelse for daginstitutionskrav (G.A.3.3.7.5)
 • Hæftelse for parkeringsafgifter (G.A.3.3.7.6)
 • Hæftelse for ledelsen ved registreringsinddragelse eller -nægtelse (G.A.3.3.7.7)
 • Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel (G.A.3.3.7.8)
 • Hæftelse for unddraget skat og moms for private aftagere af ydelser (G.A.3.3.7.9)
 • Hæftelse for bo- og arveafgifter (G.A.3.3.7.10)
 • Hæftelse ved sambeskatning (G.A.3.3.7.11)