Indhold

Afsnittet handler om bestemmelserne om og fremgangsmåden ved nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om reglerne om nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger (A.D.9.6.1)
  • Fremgangsmåde ved nægtelse af autorisationer og bevillinger (A.D.9.6.2)
  • Fremgangsmåde ved fratagelse af autorisationer og bevillinger (A.D.9.6.3)
  • Erhverv med hjemmel til at nægte og fratage erhvervstilladelser (A.D.9.6.4).

Bemærk

Der er i en række love, hvor der stilles krav om autorisation eller bevilling for udøvelse af erhverv, hjemmel til at nægte autorisation eller bevilling, ligesom der er mulighed for at fratage autorisation eller bevilling, hvis virksomheden har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Se afsnit  A.D.9.6.4 Erhverv med hjemmel til at nægte og fratage erhvervstilladelser.