Indhold

Afsnittet handler om inddragelse af registrering, hvis en igangværende virksomhed ikke stiller den krævede sikkerhed rettidigt, eller hvis en virksomhed efter påbud ikke udleverer eller indsender materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven, eller hvis en virksomheds registrering nægtes eller inddrages på grund af urigtige oplysninger om virksomhedens adresse eller deltagere i ledelsen af virksomheden eller som ansvarlig deltager i virksomheden.

Afsnittet indeholder:

  • Regel (A.D.9.4.1.1)
  • Sikkerheden er ikke stillet rettidigt (A.D.9.4.1.2)
  • Påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven (A.D.9.4.1.3)
  • Påbud og daglige bøder (A.D.9.4.1.4)
  • Inddragelse eller nægtelse af en virksomheds registrering på grund af urigtige oplysninger om virksomhedens adresse eller deltagere i ledelsen af virksomheden eller som ansvarlig deltager i virksomheden (Nyt) (A.D.9.4.1.5)