Dato for udgivelse
27 Jun 2012 15:29
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-187341
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfylding, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, gennem import af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, afsendt fra Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 548/2012 offentliggjort i EU-tidende L 165 af 26. juni 2012 indledt en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1458/2007 over for importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning (toldtariffens pos. 9613 10 00 12), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), gennem import af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning afsendt fra Vietnam (VN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 548/2012.

Forordningen træder i kraft den 27. juni 2012.