Dato for udgivelse
26 Jun 2012 14:13
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-119271
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EF) nr. 954/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Kroatien, Rumænien, Rusland og Ukraine


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 540/2012 offentliggjort i EU-tidende L 165 af 26. juni 2012 ændret forordning (EF) nr. 954/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål (toldtariffens pos. 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 og 7304 59 93 20) med oprindelse i Kroatien (HR), Rumænien (RO), Rusland (RU) og Ukraine (UA).

Tolden for virksomheden LLC Interpipe Niko Tube og OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP), taric-tillægskode A743 ændres.

Der ydes godtgørelse af eller fritagelse for toldbeløb, der er betalt eller bogført i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 954/2006 i den oprindelige udgave og som overstiger dem, der er fastlagt i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 954/2006, som ændret ved nærværende forordning.

Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de regional skattecentre.

Der henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 540/2012.

Forordningen træder i kraft den 27. juni 2012.