Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om afgift på forsikringer af lystfartøjer herunder lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på forsikringer af lystfartøjer, som er hjemmehørende her i landet. Se LYSTFAL § 1, stk. 1.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på forsikringer af lystfartøjer står i lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Se lovbekendtgørelse nr. 2019 af 14. december 2020.

Loven forkortes i denne vejledning til LYSTFAL.

Loven er ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2022, hvori der indføres bestemmelse om, hvornår afgiften efter § 7, stk. 1 skal betales. Afgiften skal herefter betales senest samtidig med fristen for angivelsen, altså den 15. i den efterfølgende måned.

Ved samme lovændring henvises der nu til opkrævningslovens § 5, hvorefter Skattestyrelsen kan opkræve afgift, der ikke er angivet korrekt og ansætte afgiften skønsmæssigt, hvis afgiften ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Historik

Afgiften på lystfartøjsforsikringer trådte i kraft den 1. december 1976.