Med de begrænsninger, der følger af momslovens almindelige bestemmelser, har momsregistrerede virksomheder fradragsret for momsen på indkøb mv. til brug for virksomhedens momspligtige leverancer af varer og ydelser (byggearbejder mv. for fremmed regning). Se ML §§ 37-42.

Byggevirksomheder og -selskaber mv., der opfører bygninger på andres grunde, har dermed fradragsret for momsen af håndværksarbejde mv. (underentrepriser), som udføres af andre virksomheder. Endvidere er der fradragsret for moms af materialer mv., som virksomheden selv indkøber til brug for udførte arbejder ved byggeriet. Det gælder både materialer til egne arbejder og materialer til arbejder, som udføres af andre virksomheder.

Se også afsnit D.A.11 om fradrag.