åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.21.3.2 Sondring mellem byggeri for egen og fremmed regning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der ved den momsmæssige behandling af byggeri skal skelnes mellem byggeri for egen regning og byggeri for fremmed regning.

Afsnittet indeholder:

  • Støbningen af fundamentet efter handelens indgåelse er byggeri for fremmed regning (D.A.21.3.2.1)
  • Andelsboligbyggeri (D.A.21.3.2.2)
  • Ombygning mv. af eksisterende bygninger (D.A.21.3.2.3).