Lægdommere (herunder nævninge og domsmænd), vidner og personer, der er indkaldt til at afgive forklaring til politiet, kan få godtgørelser til

 • hotelophold
 • befordring.

Denne godtgørelse er skattefri, hvis den er fastsat efter § 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987. Se LL § 9, stk. 5. Se afsnit C.A.3.4.12.

Lægdommere, vidner og personer, som efter indkaldelse har afgivet forklaring til politiet, har fradrag for andre end de ovennævnte udgifter, når følgende kan dokumenteres,

 • at udgiften har været nødvendig for indtægtens erhvervelse
 • merudgiftens størrelse.

Fradraget er ikke omfattet af bundgrænsen for fradrag i LL § 9, stk. 1, der kun gælder for lønmodtagere.

Se også

Se også afsnit:

 • C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtager
 • C.A.4.3.1.2 om udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde
 • C.A.4.3.1.3 om fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring
 • C.A.4.3.1.4 om udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur
 • C.A.4.3.1.5 om repræsentationsudgifter
 • C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.
 • C.A.4.3.1.7 om udgifter til værktøj og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.8 om lønmodtagerens betaling til arbejdsgiveren for tab
 • C.A.4.3.1.9 om lønmodtagerens tab ved tyveri
 • C.A.4.3.1.10 om afskrivning på driftsmidler, herunder pc'er og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.11 om fradragsret for advokatudgifter.