Indhold

Afsnittet beskriver adgangen for befordringsfradrag for folketingsmedlemmer, ministre og danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Medlemmer af Folketinget, ministre og danske medlemmer af Europa-Parlamentet kan ikke foretage fradrag efter LL § 9 C, stk. 1-4, ved befordring i forbindelse med folketingserhvervet. Dette gælder også, hvis de pågældende anvender et frikort eller frirejser til offentlige transportmidler i forbindelse med andre hverv eller andet arbejde. Se LL § 9 C, stk. 8.

Begrundelsen er, at folketingsmedlemmer m.fl. modtager et skattefrit omkostningstillæg samt frikort til tog og frirejser med SAS.

Om godtgørelse ved kørsel i egen bil, se afsnit C.A.3.4.10.