Indhold

Dette afsnit behandler reglen om befordringsfradraget mellem bopæl og arbejdsplads for personer med bopæl i visse yderkommuner.

Afsnittet indeholder: 

  • Regel
  • Geografisk afgrænsning
  • Fradragets beregning

Regel

For indkomstårene 2007 til 2018 gjaldt en midlertidig ordning, hvor fradrag for befordring over 120 km, blev beregnet med den samme kilometertakst, som Skatterådet har fastsat for de første 120 km, når den skattepligtiges bopæl var beliggende i de kommuner, der blev nævnt i det tidligere afsnit om Geografisk afgrænsning. Se også dagældende LL § 9 C, stk. 3, 3. pkt., og tidligere udgaver af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.3.3.2.2 om befordringsfradrag ved bopæl i visse yderkommuner.

Fra og med indkomståret 2019, er ordningen gjort permanent, og uden tidsmæssig begrænsning. Herudover er ordningen udvidet med 10 danske småøer. Se lov nr. 271 af 26. marts 2019.

Geografisk afgrænsning

Skatteyderen skal have bopæl i en af følgende kommuner:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa

eller

en af de små øer:

Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø, Aarø.

Fradragets beregning

Fradrag for befordring efter LL § 9 C, stk. 3, 3. pkt., beregnes herefter med Skatterådets satser for de første 120 km. uanset hvor mange kilometer, der er mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, når den sædvanlige bopæl er beliggende i en af ovenstående kommuner eller en af småøerne. Der sker således ikke nedsættelse af satsen ved kørsel udover 120 kilometer dagligt.

Det forudsættes, at de almindelige betingelser for at foretage fradrag i øvrigt er opfyldt.