åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.4.3.3.3 Erhvervsmæssig befordring, fradrag og godtgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver betingelser og regler for fradrag og godtgørelse af erhvervsmæssig befordring.

Afsnittet indeholder:

  • Den erhvervsmæssige befordring, generelle regler (C.A.4.3.3.3.1)
  • Godtgørelser for erhvervsmæssig befordring (C.A.4.3.3.3.2)
  • Fradrag for erhvervsmæssig befordring for visse persongrupper (C.A.4.3.3.3.3).