åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagere" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om en række fradrag, som alle eller større grupper af lønmodtagere kan have.

Afsnittet indeholder:

 • Om fradrag for lønmodtagere (C.A.4.3.1.1)
 • Udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde (C.A.4.3.1.2)
 • Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring (C.A.4.3.1.3)
 • Udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur (C.A.4.3.1.4)
 • Repræsentationsudgifter (C.A.4.3.1.5)
 • Fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer (C.A.4.3.1.6)
 • Udgifter til arbejdstøj (C.A.4.3.1.7)
 • Lønmodtagers betaling til arbejdsgiveren for tab, som lønmodtageren har forårsaget (C.A.4.3.1.8)
 • Lønmodtagerens tab ved tyveri (C.A.4.3.1.9)
 • Afskrivning på driftsmidler (C.A.4.3.1.10)
 • Fradrag for advokatudgifter (C.A.4.3.1.11)

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.2 om fradrag for særlige persongrupper, og afsnit C.A.1 om de generelle principper for indkomstopgørelse.