Indhold

Dette afsnit handler om en række fradrag, som alle eller større grupper af lønmodtagere kan have.

Afsnittet indeholder:

 • Om fradrag for lønmodtagere (C.A.4.3.1.1)
 • Udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde (C.A.4.3.1.2)
 • Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring (C.A.4.3.1.3)
 • Udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur (C.A.4.3.1.4)
 • Repræsentationsudgifter (C.A.4.3.1.5)
 • Fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer (C.A.4.3.1.6)
 • Udgifter til arbejdstøj (C.A.4.3.1.7)
 • Lønmodtagers betaling til arbejdsgiveren for tab, som lønmodtageren har forårsaget (C.A.4.3.1.8)
 • Lønmodtagerens tab ved tyveri (C.A.4.3.1.9)
 • Afskrivning på driftsmidler (C.A.4.3.1.10)
 • Fradrag for advokatudgifter (C.A.4.3.1.11)

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.2 om fradrag for særlige persongrupper, og afsnit C.A.1 om de generelle principper for indkomstopgørelse.