Godtgørelser, der udbetales af en arbejdsgiver, for lønmodtagerens rejse- og befordringsudgifter medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, hvis godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Se LL § 9, stk. 4.

En arbejdsgiver kan til dækning af småfornødenheder udbetale et skattefrit beløb på indtil 25 pct. af Skatterådets satser for skattefri rejsegodtgørelse, når arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens udgifter ved rejsen efter regning. Se LL § 9 A, stk. 4 og afsnit C.A.7 om rejseudgifter.