Indhold

Dette afsnit handler om underskudsfremførsel, herunder om begrænsninger i underskudsfremførslen, samt om overførsel af underskud til ægtefællen.

Afsnittet indeholder:

Se også