åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.2 Principperne for indkomst og fradrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan indkomster og fradrag skal opdeles, når personer opgør deres skattepligtige indkomst.

Sidst i afsnittet beskrives visse typer af indtægter, som er særligt undtaget fra skattepligt, og som derfor er skattefri og ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om indkomstformerne (C.A.2.1)
  • Skattepligtig indkomst - personlig indkomst og kapitalindkomst (C.A.2.2)
  • Aktieindkomst (C.A.2.3)
  • CFC-indkomst (C.A.2.4)
  • Skattefri indtægter (C.A.2.5).