Modeloverenskomstens artikel 12 handler kun om royalties, som vedrører rettigheder, som tilhører en retmæssig ejer i det ene land, og som opstår i det andet land, hvor nogen udnytter rettigheden og betaler for det. Se punkt 5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Modeloverenskomstens artikel 12 kan derfor ikke bruges på:

  1. Royalties, som betales fra et tredjeland til en retmæssig ejer, som er hjemmehørende i et af de lande, der har indgået DBO'en.
  2. Royalties, som er opstået i et af landene og betales til en retmæssig ejer af den udnyttede rettighed, der er hjemmehørende i det samme land, men som har et fast driftssted i det andet land, og hvor royaltybetalingen skal henføres til det faste driftssted.
  3. Royalties, som er opstået i et af landene og betales til den retmæssige ejer af en udnyttet rettighed, som er hjemmehørende i det andet land, men som har et fast driftssted i det land, hvor royaltybetalingen er opstået, og hvor royaltybetalingen skal henføres til det faste driftssted.

Ad a) og b)

I disse to situationer er royaltybetalingen i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 21 (andre indkomster). Se punkt 4-6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 21.

Ad c)

I denne situation er royaltybetalingen i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 7. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 3, og punkt 20-21.5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 12.

Se også

  • C.F.8.2.2.7.3 (artikel 7) om hvornår modeloverenskomstens artikel 7 anvendes
  • C.F.8.2.2.21 (artikel 21) om andre indkomster.