Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der forstås ved begreberne "royalty" og "modtager" i artikel 12.

Afsnittet indeholder:

OECD´s modeloverenskomst er ændret i 2017. Relevante kommentarer er kun delvist indarbejdet i denne opdatering. Se link til 2017 OECD her.