Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse for brændsel til el-produktion, herunder regler for fordeling af brændsel mellem el- og varmeproduktion, samt reglerne om eget forbrug af varme og elektricitet i kraftvarmeværker.

Afsnittet indeholder:

  • El- og kraftvarmeproduktion (E.A.4.4.10.1)
  • Fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker (E.A.4.4.10.2)
  • Eget forbrug af varme i kraftvarmeværker (E.A.4.4.10.3)
  • Eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker (E.A.4.4.10.4)
  • Forbrug af varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeværker (E.A.4.4.10.5)
  • Timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker (E.A.4.4.10.6)