Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forbrugsregistrering for gas og varme (nettoafregning af afgift).

Afsnittet beskriver også reglerne for mellemhandel med fjernvarme, der leveres til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme, og for decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der leverer varme til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om forbrugsregistrering (E.A.4.4.6.1)
  • Betingelser for forbrugsregistrering for gas og varme (E.A.4.4.6.2)
  • Øvrige betingelser og regler for forbrugsregistrering (E.A.4.4.6.3)
  • Registrering for handel med varme (E.A.4.4.6.4)
  • Identifikation af afregningsmålere (E.A.4.4.6.5).