åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

El-engrosmodellen, jf. lov nr. 578 af 4. maj 2015, indebærer at der fra og med den 1. april 2016 gælder nye regler for elvarmeafgift.

Om reglerne, der var gældende indtil 1. april 2016, henvises til afsnit E.A.4.3.6.2 som beskrevet i Den juridiske vejledning 2016-1.